Učimo zajedno

Strategija i organizacija

Kampanje

Krv u pijesku

Model intervencija SAD-a širom svijeta svodi se na vojnu okupaciju ili destabilizaciju.

Problemi