Učimo zajedno

Šume naše nasušne

Nema te tehnologije koja bi mogla da nadmaši šume u hvatanju i pohranjivanju ugljen-dioksida iz atmosfere.

Strategija i organizacija

Kampanje

Krv u pijesku

Model intervencija SAD-a širom svijeta svodi se na vojnu okupaciju ili destabilizaciju.

Problemi