Učimo zajedno

Budućnost u prastarom drveću

Hiljadugodišnji hrastovi koriste se za stvaranje „super šume“ – mješovitih šuma autohtonog drveća koje su za okoliš neuporedivo bolje od plantaža samo jedne vrste.