Gradovi i radnici: uloga lokalne samouprave u zaštiti radničkih prava

Piše: 

Terri Gerstein i LiJia Gong
Kao i svakog ljeta, na ulicama naših gradova gledamo radnike, pa i one angažovane na javnim radovima, kako teturaju od vreline radeći najteže poslove. Zimi pak gledamo kako se smrzavaju prodavci na štandovima tokom prazničnih događanja za koje su opštine izdale dozvole, ponekad i finansijski pomogle, a neizostavno ih reklamiraju kao svoj doprinos prazničnom ugođaju. Trgovci rade bez obzira na vikende i praznike. Mnogi privatni biznisi kasne s isplatama plata, a neki ih i sasvim preskoče pa nakon mjesec-dva zaposle novog roba. Sindikalno organizovanje je gotovo protjerano iz privatnog sektora.
Lokalne vlasti se od svega ovoga ograđuju, pravdajući se da je radno pravo u nadležnosti viših nivoa vlasti. Samo što to baš i nije tačno – iz ovog teksta se vidi šta se sve može uraditi da se makar lokalno poboljša položaj radništva.
(@RiD)


S engleskog prevela: M. Evtov

 


Posljednjih godina gradovi, opštine i drugi lokaliteti prednjače u odbrani interesa radnih ljudi.
Zaštitu radnika i poboljšanje uslova rada brojne zajednice smatraju neraskidivim dijelom svoje osnovne uloge u životima ljudi.


 

Najznačajnije mjere koje lokalne zajednice preduzimaju u interesu radnika uključuju:
- provođenje zakona o pravima radnika
- uspostavljanje stalnih radničkih odbora ili vijeća
- donošenje lokalnih zakona o zaštiti radnika
- aktivno provođenje lokalnih zakona o zaštiti radnika
- postavljanje standarda kvalitete poslova za sve koji izvode radove u dotičnoj opštini
- utvrđivanje pravnih posljedica u slučaju da podnositelji zahtjeva za opštinske dozvole ili licence krše radnička prava
- praktikovanje visokih načela zapošljavanja opštinskih službenika
- zalaganje zvaničnika za radničke ciljeve zagovaranjem i sličnim sredstvima.

 

Zašto je to važno

Temelj izgradnje zdravih, uspješnih i pravednih zajednica jesu politike i provođenje zakona koji štite prava radnika da osiguraju zadovoljenje svojih osnovnih potreba i koji podržavaju napore radnika da se organizuju.

Radni ljudi u SAD-u danas su suočeni s višestrukim kriznim situacijama koje potkopavaju zdravlje i dobrobit zajednica. Zastarjeli zakoni o radu usmjereni su protiv radnika koji pokušavaju osnovati sindikate i učlaniti se u njih, a radnici koji to pokušavaju često se suočavaju s odmazdom poslodavaca i drugim protivzakonitim pritiscima. Resursi javne uprave nisu adekvatni, a radnike ugovori sve češće sprečavaju da podnesu tužbe sudu.

U tom kontekstu su gradovi i druge lokalne zajednice od vitalnog značaja i neophodni akteri nastojanja da se prava radnika prošire i ostvare. Oni su blizu svojim stanovnicima i često spretno i brzo reaguju na novonastale potrebe. Nekoliko gradova (zajedno s nekoliko država) predstavljaju avangardu u inovacijama u politikama i novim pristupima širenju i zaštiti prava radnika. Trenutno se na lokalnom nivou dešavaju značajne stvari, ali potencijala za lokalno djelovanje ima daleko više.
 

Šta se može učiniti

Gradovi, opštine i druge lokalne zajednice sve su češće inovatori i predvodnici u odbrani interesa radnih ljudi.

Reagujući na sve veću nejednakost, degradiranje uslova rada i nedovoljnu ili nedosljednu zaštitu radnika na državnom i saveznom nivou, brojne lokalne zajednice pridružuju se državama kao „laboratoriji“ za eksperimentisanje s različitim rješenjima (kako ih opisuje sudija Vrhovnog suda Louis D. Brandeis) na radnom mjestu.
 

Neke zajednice pritom zaštitu radnika i poboljšanje radnih uslova smatraju dijelom svoje osnovne funkcije.


Najznačajniji koraci uključuju:

- Uspostavljanje posebnih lokalnih ureda za radne standarde; oni provode zakone o pravima radnika i o ovim zakonima educiraju poslodavce, radnike i javnost, a u nekim slučajevima pomažu u formulisanju opštinske politike u ovoj oblasti.

- Osnivanje stalnih radničkih odbora ili vijeća da bi radnici dobili i zvaničnu ulogu u lokalnoj upravi i/ili pristup lokalnim zvaničnicima i agencijama.

- Donošenje lokalnih zakona o zaštiti radnika, uključujući uredbe o minimalnim platama, plaćenom bolovanju i fer rasporedima, te specifičnih mjera zaštite za sektore s visokim stopama kršenja radničkih prava ili specifičnom ranjivošću (pomoć u kući, honorarni i radnici u hotelima, maloprodaji, industriji brze hrane, slobodnjaci), kao i širih mjera zaštite od diskriminacije i posebnih propisa usljed pandemije COVIDa-19.

- Aktivno provođenje lokalnih zakona o zaštiti radnika, u nekim slučajevima koristeći budžetska sredstva kao poticaj za finansiranje partnerstava.

- Uspostavljanje standarda kvaliteta za firme odabrane javnim tenderima ili uvođenje pravnih posljedica, uključujući odbijanje zahtjeva za izdavanje/obnavljanje opštinskih dozvola u slučajevima kad podnosilac zahtjeva ima istoriju neisplaćivanja plata ili nepridržavanja rješenja o usklađivanju poslovanja s odredbama saveznog Zakona o radu.

- Obrazovanje vlastitim primjerom – opština može demonstrirati kako izgleda uzoran poslodavac na primjeru radnika koje upošljava ili angažuje na povremenim poslovima, uvođenjem radnih standarda kao što su veće minimalne plate i plaćeno bolovanje, te omogućavanje ili olakšavanje kolektivnog pregovaranja među radnicima u lokalnoj samoupravnoj jedinici.

- Angažovanje institucija zajednice i izabranih i imenovanih dužnosnika, u skladu s težinom koju im daje službena pozicija u javnoj sferi, za edukaciju i informisanje o zakonima o radu, sačinjavanje izvještaja, sastanke i javne rasprave, te aktivno agitovanje za ciljeve radnika.

Prvenstvo saveznog – a u nekim slučajevima i državnog – zakona može u izvjesnoj mjeri ograničiti ono što se može lokalno učiniti na proširenju i zaštiti prava radnika. To prvenstvo podrazumijeva da savezni ili državni zakon sprečava podređene nivoe vlasti (u ovom slučaju opštine) da donose zakone o određenom pitanju ili djeluju u tom smislu.

Lokalne samouprave ipak imaju znatne mogućnosti da u okviru svojih nadležnosti uvedu značajne mjere za odbranu interesa radnih ljudi.

Sazrelo je vrijeme za lokalno djelovanje na unapređenju prava radnika. Radni ljudi izražavaju nezadovoljstvo pogoršanjem uslova rada – davanjem ostavki, formiranjem sindikata i učlanjenjem u sindikate i zahtijevajući promjene.

Sindikati, zastupnici radništva i javnost mogu inovativno pristupiti donošenju lokalnih mjera i zahtijevati njihovo provođenje.

Ostali akteri i posmatrači u ovoj sferi – savezna i državna vlada, mediji, finansijeri, akademici i drugi – trebali bi poraditi na boljem razumijevanju sve veće uloge gradova u zaštiti radnih ljudi. Radi razumijevanja onoga što rade i mogu raditi lokalne zajednice, ti ostali akteri trebaju raditi na institucionalizaciji i evidentiranju zaštite i podrške radnicima.

[…]

Isječci iz Izvještaja prilagođeni su za objavljivanje na RiDu.

IZVOR: Economic Policy Institute

Objavljeno: 13/06/2022.

FOTO: Thomascastelazo via Creative Commons 4.0

Objavljeno na RIJEČ i DJELO: 

31/07/2022