Exxon još prije pedeset godina precizno predvidio promjene klime

Piše: 

Oliver Milman
Naučnici naftne kompanije Exxon dosta su rano i s velikom preciznošću predvidjeli globalno zagrijavanje, što ovu multinacionalnu kompaniju nije spriječilo da se narednih decenija – štiteći naftni biznis javno i bespoštedno okomi na sva naučna istraživanja koja su to potvrđivala. U diskreditovanje naučnika i relativizaciju njihovih saznanja ulagana su ogromna sredstva.
Protraćeno je dragocjeno vrijeme za djelovanje. Posljedicama
su već pogođeni milioni ljudi, kao i mnoge biljne i životinjske vrste.
Pokazalo se, po ko zna koji put, da kapitalisti
ne odgovaraju nikome osim gomilanju profita za dioničare, što ugrožava sve sfere društvenog života i lako instrumentalizira snage otpora. Ili ih eliminiše.@RiD

 

S engleskog prevela: M. Evtov

 

Naftni gigant Exxon u tajnosti je „tačno i vješto predvidio globalno zagrijavanje“ a potom u javnosti decenijama blatio takva naučna saznanja, samo da bi zaštitio svoju osnovnu djelatnost – kako pokazuje najnovije istraživanje.

Mnoštvo internih dokumenata i istraživačkih radova već je ranije potvrdilo da je Exxon za opasnosti globalnog zagrijavanja znao barem od 1970ih, dok su druga tijela naftne industrije za taj rizik znala još ranije, negdje od 1950ih. Onda su se revnosno i uspješno bacili na zataškavanje naučnih saznanja – da bi zaustavili smanjenje upotrebe fosilnih goriva.

Zavjera ćutanja

Exxonovi naučnici su predvidjeli da će zbog emisija plinova iz sagorijevanja nafte, uglja i drugih fosilnih goriva doći do globalnog zagrijavanja od oko 0,2°C svakih deset godina. Nova analiza, objavljena u časopisu Science, otkriva da su Exxonovi naučnici bili izuzetno umješni i da su njihove „procjene odgovarale procjenama nezavisnih akademskih i vladinih modela i bile barem isto toliko precizne.“

Geoffrey Supran, čija su ranija istraživanja istorijskih industrijskih dokumenata pomogla u rasvjetljavanju svega što su znali Exxon i druge naftne kompanije, kaže da „zapanjuje“ koliko se Exxonova predviđanja poklapaju s onim što se kasnije dogodilo.

„Ovo stvarno sumira sve što je Exxon znao godinama prije no što su se mnogi od nas i rodili“, kaže Supran, koji je vodio analizu istraživača s Univerziteta Harvard i Potsdamskog instituta za istraživanje klimatskih promjena. „Sad imamo čvrste dokaze da su oni tačno predvidjeli zagrijavanje godinama prije no što su počeli napadati nauku. Ovi grafikoni potvrđuju zavjeru ćutanja o svemu što je Exxon znao i o čemu je obmanjivao javnost.“

U okviru ovog istraživanja analizirano je više od 100 dokumenata nastalih između 1977. i 2014. godine: što internih, čiji su autori Exxonovi naučnici i menadžeri, što recenziranih naučnih radova koje su Exxonovi naučnici kao koautori objavljivali u nezavisnim publikacijama.

Analiza otkriva da je Exxon ispravno odbacio tezu da svijet ide ka neminovnom ledenom dobu, koja je bila razmatrana 1970ih, pa umjesto toga predvidio da ovoj planeti prijeti „ugljen-dioksidom izazvani super-interglacijal [supermeđuledeno doba]“.

Exxonovi naučnici su zaključili i to da globalno zagrijavanje izaziva čovjek i da će ono biti otkriveno oko 2000. godine, pa čak predvidjeli i „karbonski budžet“ za održavanje zagrijavanja ispod 2°C u odnosu na predindustrijsko doba. Naoružan tim saznanjima, Exxon kreće u dugotrajnu kampanju umanjivanja i diskreditacije onoga što su već potvrdili njegovi vlastiti naučnici.

Još 2013. godine Rex Tillerson, tadašnji izvršni direktor, izjavljuje da klimatski modeli „nisu mjerodavni“ i da je učinak izgaranja fosilnih goriva „neizvjestan“.

„U suštini su šutjeli radeći svoj posao, a ustali da se brane poričući naučna saznanja tek kad je strateški postalo neophodno upravljati egzistencijalnom prijetnjom njihovom poslovanju”, kaže Supran.

„Mogli su svoja naučna saznanja podržati umjesto što su ih poricali. Ne bi [globalno zagrijavanje] bilo tako lako poricati da je kralj velikih naftaša podržao naučnike umjesto što ih je napadao.”

Trka za zaradom - očekivano

Klimatolozi kažu da nova studija osvjetljava važno poglavlje u borbi za rješavanje klimatske krize. „Žalosno je što ova kompanija ne samo da se nije obazirala na rizike koje implicira ova informacija, nego je povrh toga podržavala nenaučne ideje – sve samo da odgodi akciju, valjda nastojeći da što više zaradi“, kaže Natalie Mahowald, klimatologinja s Univerziteta Cornell.

Mahowald kaže da odgađanje akcije kojem je Exxon svjesno doprinio ima „duboke implikacije“ jer smo blagovremenim ulaganjima u energiju vjetra i sunca mogli izbjeći sadašnje i buduće klimatske katastrofe: „Ako uzmemo u obzir i učinke onečišćenja zraka i klimatskih promjena, postupci Exxona vjerojatno su ugrozili na hiljade i milione ljudi.“

Drew Shindell, klimatolog s Univerziteta Duke, kaže da je ova nova studija „detaljna i čvrsto utemeljena analiza“ a da su Exxonovi obmanjujući javni komentari o klimatskoj krizi „neviđeno sramotni“ s obzirom na to da su njihovi naučnici radili na procjeni globalnog zagrijavanja zajedno s nezavisnim naučnicima. Shindell međutim kaže da je teško zaključiti da su Exxonovi naučnici u tome bili išta bolji od nezavisnih.

Novi rad otkriva „daljnju amplifikaciju“ Exxonovih dezinformacija, kaže Robert Brulle, stručnjak za ekološku politiku s Univerziteta Brown, koji istražuje dezinformacije koje industrija fosilnih goriva širi o klimi.

Siguran sam da će se tekući napori da se Exxon pozove na odgovornost fokusirati na ovu studiju“, kaže Brulle, misleći na brojne tužbe podnesene s ciljem da se naftne kompanije natjeraju da plate za klimatske štete koje su uzrokovale.

Exxonu je zatražen komentar.

IZVOR: Guardian

Objavljeno: 12/01/2022.

FOTO: Johnny Silvercloud via Creative Commons

Objavljeno na RIJEČ i DJELO: 

13/01/2023