VODA! Opasnost od presušivanja izvora u SAD-u - i širom svijeta

Piše: 

Debra Perrone i Scott Jasechko
Crpljenje podzemnih voda garant je opstanka mnogobrojnih zajednica širom svijeta. No nivo vode se smanjuje – ovdje je riječ o SAD-u, ali autori analiza upozoravaju da je problem znatno širi. Kakve to veze ima s nama? Još je 1980ih upozoravano da se ne zna koliko dugo će Sarajevo moći crpiti vodu iz akvifera. Prognoze zasnovane na klimatskim promjenama ukazuju na to da će klima ovih krajeva biti veoma sušna već za nekoliko decenija. Tehnološka rješenja u situaciji oskudice vode nisu jednostavna niti osobito učinkovita. Šta se može učiniti? Prije svega – zaštititi izvore i crpljenje vode zasnovani na pravičnosti i pravednosti korištenja. Natuknica ili, po narodski, išaret: bazeni u hotelima i luksuznim turističkim naseljima nisu prioritet. A to nisu ni sama luksuzna naselja. (@RiD)

S engleskog prevela: M. Evtov

 

S obzirom na sve sumorniju perspektivu suša u zapadnom dijelu SAD-a, pažnja se ponovno usmjerava na podzemne vode – vodu uskladištenu u tlu. To je najrasprostranjeniji i najpouzdaniji izvor slatke vode na Zemlji, ali – naravno – nije neiscrpan.

Bunari koje ljudi buše da bi crpili podzemne vode osiguravaju gotovo polovinu vode za navodnjavanje poljoprivrednih površina u SAD-u i opskrbljuju pitkom vodom preko 100 miliona Amerikanaca. Nažalost, tako rasprostranjeno crpljenje uzrokuje pad nivoa podzemne vode u mnogim područjima, uključujući veći dio kalifornijske doline San Joaquin i Visoke ravnice Kanzasa.

Jedno od nas dvoje – autora ovog teksta – je inženjer vodoprivrede s obukom iz vodnog prava, a drugo hidrolog i analitičar podataka. U nedavno objavljenoj studiji mapirali smo mjesta i dubine bunara u 40 zemalja širom svijeta i otkrili da bi milioni bunara mogli presušiti ako nivo podzemne vode opadne za samo nekoliko metara. Iako potencijalna rješenja nisu na svim mjestima ista, vjerujemo da je za zaštitu bunara od isušivanja najvažnije održivo upravljanje podzemnom vodom – naročito u državama poput SAD-a koje ih pretjerano koriste.

Kako se danas koriste podzemne vode

Ljudi već hiljadama godina kopaju bunare. U Češkoj i Njemačkoj nailazimo na bunare stare 7.400 godina, u istočnom Mediteranu 8.000 godina, a na Kipru i do 10.000 godina. Danas bunari širom svijeta opskrbljuju 40% vode za navodnjavanje i pitku vodu za milijarde ljudi.

Podzemna voda protiče šupljinama u sedimentima i njihovim kamenim podlogama. Ponegdje podzemna voda izlazi na površinu (izvori) i otiče u jezera, rijeke i potoke. Na drugim mjestima, poznatim kao područja punjenja (ponori), voda perkolira duboko u zemlju, bilo padavinama ili isticanjem iz rijeka, jezera i potoka.

Pad nivoa podzemnih voda ima brojne neželjene posljedice. Kad se podzemni slojevi gline sabijaju, kopnene površine tonu. Prodor morske vode kontaminira rezerve podzemne vode, čineći ih preslanim za upotrebu bez energetski intenzivnog tretmana. Riječna voda curi u podzemne vodonosne slojeve, ostavljajući manje vode na površini.

Iscrpljivanje podzemnih voda uzrokuje i isušivanje bunara kad se gornji sloj podzemne vode spusti toliko da se do njega ne može doprijeti bušenjem, tj. bunar presuši. Donedavno se, međutim, malo znalo o globalnoj opasnosti presušivanja izvora zbog pada nivoa podzemnih voda.

Ne postoji globalna baza podataka o bunarima; mi smo šest godina sastavljali 134 zasebne baze podataka o izgradnji bunara u 40 država. Ukupno smo analizirali gotovo 39 miliona zapisa o izgradnji bunara, uključujući lokaciju, razlog izgradnje i dubinu svakog bunara.

Naši rezultati pokazuju da su bunari od vitalnog značaja za opstanak ljudi – a praćenje dubina bunara pomoglo nam je da uvidimo da bunarima prijeti izuzetna opasnost od presušivanja.

Milioni bunara u opasnosti

Naša analiza je dovela do dva glavna nalaza. Prvo, oko 20% bunara širom svijeta prodire do najviše pet metara ispod nivoa podzemne vode. To znači da će ovi bunari presušiti ako se nivo podzemne vode smanji za samo nekoliko metara.

Drugo, otkrili smo da se na nekim mjestima gdje nivo podzemne vode opada noviji bunari ne kopaju znatno dublje od starijih. Noviji bunari u područjima poput istočnog Novog Meksika ne buše se dublje od starijih zato što su dublji slojevi stijena nepropusni i sadrže slanu vodu. U takvim područjima će noviji bunari vjerovatno presušiti kad i stariji.

Na nekim lokacijama bunari već presušuju, recimo na zapadu SAD-a. U prethodnim istraživanjima procijenili smo da na zapadu SAD-a presušuje čak 1 od 30 bunara, a u nekim područjima južnog dijela kalifornijske Centralne doline presušuje čak 1 od 5 bunara.

Bunarske vode već ponestaje domaćinstvima u Centralnoj dolini i na jugoistoku Arizone. Bunari presušuju i u državama koje se znatno razlikuju po klimatskim i reljefnim karakteristikama – poput Mainea, Illinoisa i Oregona.

Šta da se radi kad bunar presuši

Kako se domaćinstva mogu prilagoditi kad im bunar presuši? Evo pet opcija, ali nijedna nije savršena.

- Iskopajte novi, dublji bunar. Ovo je opcija samo za slučaj da u dubljim slojevima ima svježe podzemne vode. U mnogim vodonosnicima dublje podzemne vode obično su slane, pa je dublje bušenje eventualno privremeno rješenje, ako i to. A budući da su nove bušotine skupe, ovaj pristup favorizira bogatije korisnike podzemnih voda i otvara pitanje pravičnosti.

- Prodajte nekretninu. Ovome se često pribjegava ako je izgradnja novog bunara preskupa – bušenje novog bunara u domaćinstvu na jugozapadu SAD-a košta desetine hiljada dolara. Ali prodaja imovine bez pouzdane i prikladne vodoopskrbe može biti veliki izazov.

- Preusmjerite ili povucite vodu iz alternativnih izvora, poput obližnjih rijeka ili jezera. Ovaj pristup je izvediv samo ako izvori površinske vode nisu predaleko i/ili nisu rezervisani za druge korisnike. Čak i ako su u blizini dostupne površinske vode, proces njihovog pročišćavanja do pitke vode često je zahtjevniji nego isti proces u slučaju bunarske vode.

- Smanjite upotrebu vode da biste usporili ili zaustavili pad nivoa podzemne vode. To bi moglo značiti prelazak na usjeve koji troše manje vode ili uvođenje efikasnijeg sistema navodnjavanja. Ovi pristupi mogu smanjiti profit poljoprivrednika ili zahtijevati ulaganje u nove tehnologije.

- Ograničite ili napustite aktivnosti koje zahtijevaju puno vode, poput navodnjavanja. Ova opcija može biti problematična ako navodnjavano zemljište daje veće prinose od nenavodnjavanog, a nedavna istraživanja pokazuju da neka zemljišta u centralnom dijelu SAD-a nisu pogodna za uzgoj usjeva bez navodnjavanja.

Ima, međutim, načina da domaćinstva i zajednice zaštite bunare od isušivanja. Na primjer, jedno od nas blisko sarađuje s Rebeccom Nelson s Pravnog fakulteta u Melbourneu (Australija) na mapiranju dozvola za crpljenje podzemnih voda tj. uvođenju postupka traženja dozvole za crpljenje podzemnih voda širom Zapada SAD-a.

Uvođenjem dozvola za crpljenje podzemnih voda državne i lokalne agencije mogu pomoći dugoročnoj stabilizaciji nivoa podzemne vode i odrediti prioritetne korisnike vode. Donošenje i provođenje politika kojima se ograničava crpljenje podzemnih voda može pomoći u zaštiti bunara od isušivanja. Iako upotrebu tako bitnog resursa kao što je voda nije lako ograničiti, vjerujemo da u većini slučajeva bušenje dubljih bunara naprosto nije održivo rješenje.

IZVOR: EcoWatch

Objavljeno: 10/05/2021.

Objavljeno na RIJEČ i DJELO: 

29/05/2021