VODA: 100 dana za rijeke!

Piše: 

Organizacija American Rivers

 

100 dana je period u kojem nove vlasti zacrtaju kurs i demonstriraju šta se od njih može očekivati. Ali 100 dana može biti i period da im se zadaju zadatci – na temelju prioriteta samog društva. Tako je jedna ekološka organizacija pred novu američku administraciju na čelu s J. Bidenom, koja je već definisala klimatske promjene kao pitanje državne sigurnosti, postavila zadaću: „100 dana za rijeke“ - 500 milijardi dolara tokom 10 godina. U situaciji klimatske krize nema čekanja i ne smije biti oklijevanja.
Koliko dana mi imamo za rijeke? A koliko za vodu – ako nam fekalije iz luksuznih apartmana teku u izvorišta, ako se otpadne vode cijelih naselja cijede u vodozaštitne zone, ako privatnici i dalje vrebaju naše rijeke svojim unosnim (za njih same) projektima malih hidroelektrana? Kad voda postane roba, samo stroga državna zaštita, ustavnim odredbama, može spriječiti otimačinu i svima nam zajamčiti neotuđivo pravo na vodu – kao temeljni garant prava na opstanak. (@RiD)

S engleskog prevela: M. Evtov

 

Sljedećih 100 dana je presudno.

Dok administracija Bidena i Harrisove preuzima dužnost, mi ćemo se pobrinuti da im čista voda i zdrave rijeke budu glavni prioritet.

Sad nije vrijeme za povlačenje, opuštanje ni popuštanje opreza. Nova administracija ne znači da nestaju prijetnje rijekama i čistoj vodi. Sad se treba baciti na posao.

Svjesni smo da nam se pruža istorijska prilika za obnovu naših rijeka i čiste vode: dok svoju naciju i ekonomiju obnavljamo od pustošenja COVID-19, istovremeno možemo popraviti i štetu koja je rijekama i čistoj vodi nanošena protekle četiri godine. Evo nepobitnih činjenica:

- Milioni ljudi u SAD-u nemaju pristup čistoj, sigurnoj i pristupačnoj vodi.

- Četrdeset i četiri posto procijenjenih plovnih putova u SAD-u previše je zagađeno za ribolov i kupanje, a izumiranje prijeti čak četrdeset posto [biljnih i životinjskih] slatkovodnih vrsta Sjeverne Amerike.

- Klimatske promjene donose sve ozbiljnije suše i poplave, vrše intenzivan pritisak na vodene resurse širom zemlje, neproporcionalno ugrožavajući crnačke, latinoameričke i autohtone zajednice.

Administracija Biden-Harris najavila je da će se fokusirati na ključna pitanja pravde, ekonomije, javnog zdravlja i klimatskih promjena. Rijeke povezuju sva ova pitanja i mogu biti dio rješenja koja jačaju naše zajednice i našu naciju. Zbog toga prvih 100 dana nove administracije proglašavamo kao 100 dana za rijeke.

  1. Investirati u rijeke i čistu vodu radi oporavka od Covida-19

    Svi zakonski akti o izgradnji infrastrukture, ekonomskim poticajima ili zapošljavanju izrađeni u cilju rješavanja ekonomske krize COVID-19 moraju uključivati znatna ulaganja u vodnu infrastrukturu, upravljanje poplavama i sanaciju slivova. American Rivers preporučuje Kongresu da tokom sljedećih 10 godina uloži 500 milijardi dolara u rijeke i čistu vodu.

  2. Poništiti deregulaciju i vratiti snažnu i djelotvornu federalnu zaštitu rijeka i pitke vode

U posljednje četiri godine došlo je do neviđene deregulacije propisa o zaštiti rijeka i čiste vode. Administracija Biden-Harris mora vratiti relevantne propise i obnoviti temeljne zakone o okolišu, kao što su Zakon o čistoj vodi (Clean Water Act) i Federalni zakon o zaštiti okoliša (National Environmental Policy Act).

  1. Unaprijediti zaštitu naplavnih područja i upravljanje naplavnim područjima

Loše planirani razvoj naplavnih područja izazvao je u cijeloj zemlji velike gubitke močvara, nemjerljivo zagađenje i uništavanje staništa, te milijarde dolara štete zbog poplava. Administracija i Kongres Biden-Harris trebaju podržati pravedno i integrisano upravljanje poplavama, dajući prednost pristupima zasnovanim na prirodi.

  1. Pokrenuti inicijativu na nivou savezne države za utvrđivanje prioriteta i finansiranje uklanjanja brana

Uklanjanje brana je apsolutno najefikasniji način sanacije oštećenih riječnih sistema. Administracija Biden-Harris treba odrediti prioritete i finansirati uklanjanje brana i obnovu rijeka, razmotriti učinke i stvarne troškove održavanja i rada federalne vodne infrastrukture, te omogućiti uklanjanje brana i obnovu rijeka kroz proces revizije dozvola za hidroenergetske projekte.

  1. Povećati zaštitu divljih i živopisnih rijeka

Zakon o divljim i živopisnim rijekama (Wild and Scenic Rivers Act) zaštitio je od izgradnje brana, rudarstva i drugih opasnosti preko 20.000 kilometara netaknutih rijeka i milione hektara obalnih staništa. Ali su mnoge od posljednjih divljih rijeka u Americi i dalje podložne razaranju. Administracija Biden-Harris treba podržati Kongres u zaštiti još 8.000 kilometara toka divljih i živopisnih rijeka i dodatnim sredstvima i istraživanjima podržati postojeći Federalni sistem divljih i slikovitih rijeka.

IZVOR: American Rivers

Objavljeno na RIJEČ i DJELO: 

10/02/2021