Red Deal: Starosjedilački narodi - za spas naše Zemlje

Piše: 

The Red Nation (Crvena nacija)

Globalni Sjever ili, konkretnije, bogatiji dio svijeta koji već stoljećima diktira prilike u svijetu i nameće vlastite interese i ciljeve, dao se na krojenje zelenih dogovora – sada, kad je postalo jasno da bi cijelo čovječanstvo moglo postati žrtva dominantnog kapitalističkog poretka. Pred vama je, međutim, Crveni dogovor. Crven jer dolazi od onih koje su kolonijalisti, istrebljujući ih, nazivali „crvenokošci“. Crven jer je revolucionaran i ljevičarski. Ovaj dogovor ne polazi od pretpostavke da sistem treba poboljšavati nego počiva na iskustvenoj spoznaji generacija potlačenih – da ovaj sistem valja samo potpuno uništen, kao temelj radikalno novom. Za ozdravljenje ljudi i Zemlje. (@RiD)


S engleskog prevela: M. Evtov

Red Deal (Crveni dogovor): Starosjedilačka akcija za spas naše zemlje politički je program za oslobođenje i klimatsku pravdu koji proizlazi iz najstarije klasne borbe u Americi – borbe autohtonih naroda Amerike za suverenitet, autonomiju i dostojanstvo. Slijedi isječak iz uvoda knjige.

Kolonijalizam je nama starosjedilačkim narodima i svim ostalim ljudima pogođenim kolonijalizmom oduzeo sredstva da se razvijamo u skladu s našim potrebama, principima i vrijednostima.

Počinje sa zemljom.

Postali smo „Indijanci“ samo zato što imamo robu koja je doseljeničkim državama najdragocjenija: zemlju. Između pravde i nas i naših veza sa zemljom često stoje naoružani civil, policajac i vojnik.

[Pokret] Land Back (Vratite zemlju) izaziva strah u srcu doseljenika. Ali, kako ovdje pokazujemo, to je najispravnija ekološka politika za planetu koja balansira na rubu totalnog ekološkog kolapsa. A dalje se zna: ili dekolonizacija ili izumiranje. A dekolonizacija počinje s vraćanjem zemlje.

Široko prihvaćeni ekološki pokret – u kojem uglavnom dominiraju liberali srednje i više klase globalnog Sjevera – prihvatio je 2019. godine za svog simboličkog vođu švedsku tinejdžerku koja je u Ameriku došla brodom prešavši Atlantik. Ali mi imamo svoje heroje. Zaštitnici vode na Standing Rocku otpočeli su novo doba militantne odbrane zemlje. Oni su zvonici naše generacije. Godina zaštitnika vode, 2016., bila je ujedno i najtoplija zabilježena godina i tad je začeta drugačija klimatska pravda. Alexandria Ocasio-Cortez, koja je i sama zaštitnica vode, započela je svoju uspješnu kandidaturu za Kongres dok je bila u molitvenim kampovima na Standing Rocku. Ona i senator Ed Markey predložili su 2019. godine Green New Deal. Standing Rock je, međutim, bio samo dio plejade pobuna predvođenih autohtonim stanovništvom diljem Sjeverne Amerike i Pacifika pod okupacijom SAD-a: Dooda Desert Rock (2006.) en Camp (2010.), Keystone XL (2011.), Idle No More (2012.), Trans Mountain (2013.), Enbridge Line 3 (2014.), Protect Mauna Kea (2014.), Save Oak Flat (2015.), Nihígaal Bee Iiná (2015.), Bayou Bridge (2017.), O'odham Anti-Border Collective (2019.), Kumeyaay Defense Against the Wall (2020.) i 1492 Land Back Lane (2020.) i mnogi drugi.

Svaki taj pokret ustaje protiv kolonijalnih i korporativnih projekata bjesomučne eksploatacije prirodnih dobara. Ali značaj revolucionarne snage onoga za šta se zalaže domorodački pokret otpora često se prešućuje ili umanjuje, naime: briga i stvaranje pravednih odnosa između ljudskog i ostalih svjetova na planeti temeljno uništenoj kapitalizmom. Slika zaštitnika vode i slogan „Voda je život!“ katalizatori su pokreta za klimatsku pravdu ove generacije. I jedno i drugo su političke pozicije utemeljene na dekolonizaciji – projektu koji se ne odnosi isključivo na Starosjedioce. Ko god je prošao kroz vrata molitvenih kampova na Standing Rocku, Domorodac ili ne, postao je zaštitnik vode.

I svako je odnio u svoju matičnu zajednicu žar tog revolucionarnog potencijala.

Zaštitnici vode bili su tokom cijele pandemije na prvoj liniji distribucije uzajamne pomoći zajednicama u potrebi. Zaštitnici vode bili su u ljeto 2020. godine na ulicama Seattla, Portlanda, Minneapolisa, Albuquerquea i mnogih drugih gradova gdje su gorile policijske stanice i padali spomenici genocidu. Zaštitnicima vode – onima koji za život brinu i život brane – država odgovara beskrajnom salvom pendreka, krivičnih djela, okova i hemijskog oružja. Ako nam ranije oči i nisu bile otvorene, sad jesu: policija i vojska, vođeni doseljenicima i imperijalističkim bijesom, koče pokret za klimatsku pravdu.

Red Deal

Green New Deal (GND), koji izgleda i zvuči kao ekosocijalizam, realna je šansa za jačanje popularnosti te ideje. No iako je po duhu antikapitalistički i deklarativno za dekolonizaciju, GND mora ići dalje – pa tako i pokreti koji ga podržavaju.

Zbog toga je Red Nation 2019. godine pokrenula Red Deal, fokusirajući se na ljudska prava starosjedilačkih naroda, obnovu zemljišta, suverenitet, samoodređenje, dekolonizaciju i oslobođenje. Red Deal ne zamišljamo kao program suprotan GND-u, nego kao program koji ide dalje od GND-a. „Crven“ je zato što mu je prioritet oslobađanje starosjedilaca [koje su doseljenici nazivali crvenokošcima, op.ur.] i zato što zauzima revolucionarnu lijevu poziciju. Ova platforma, međutim, nije namijenjena samo autohtonim narodima.

GND ima potencijal da s borbom protiv klimatskih promjena poveže sve borbe za socijalnu pravdu: besplatno stanovanje, besplatna zdravstvena zaštita, besplatno obrazovanje i zelena radna mjesta. I Red Deal stavlja antikapitalizam i dekolonizaciju u centar svake borbe za socijalnu pravdu, kao i borbe protiv klimatskih promjena. Nužnost takvog programa bazira se i na istoriji i na budućnosti ove zemlje, a podrazumijeva radikalnu transformaciju svih društvenih odnosa između ljudi i Zemlje.

Slijedi plan kolektivne klimatske akcije zasnovan na četiri principa koja smo uspostavili nakon opsežnih razgovora, dijaloga i povratnih informacija dobijenih od članova starosjedilačkih i nestarosjedičakih zajednica, drugova, drugarica, rođaka i ostalih saboraca:

  1. Krizu ne može riješiti ono što je stvara

Deinvestiranje je bila popularna strategija za vrijeme pobune #NoDAPL 2016. Zaštitnici vode pozvali su mase na bojkot finansijskih institucija koje subvencioniraju cjevovod. Red Deal nastavlja pozivati na prestanak finansiranja industrije fosilnih goriva, ali idemo korak dalje. Oslanjajući se na tradiciju [pokreta] Crnih abolicionista, pozivamo i na prestanak finansiranja kaznenih institucija poput policije, zatvora, vojske i pograničnog imperijalizma.

  1. Promjena odozdo i ulijevo

Važno je zapamtiti da je GND bio moguć samo zato što je njegova glavna zagovornica, Alexandria Ocasio-Cortez, bila politizirana ustankom #NoDAPL. Autohtono stanovništvo je oduvijek, ne samo sad, na čelu borbe za klimatsku pravdu. Nećemo odustati od zahtjeva GND-a za dostojanstvenim životom, niti ćemo odstupiti od vodećeg položaja Domorodačkih naroda u ovoj borbi. Zapravo, moramo ići dalje. Iza zahtjeva za dostojanstvenim životom mora stajati puna težina snage naroda. Moć naroda je organizovana snaga masa – pokret za povrat naše ljudskosti i ispravnih odnosa sa Zemljom. Moć naroda ne samo da će srušiti imperiju, nego će iz pepela izgraditi novi svijet; svijet u koji se uklapaju mnogi svjetovi.

  1. Političari ne mogu ono što mogu samo masovni pokreti

Države štite kapital i njegove čuvare: vladajuću klasu. Države ne štite ljude. Reformisti koji apeluju na državu da izvrši promjene zapravo ugrožavaju našu budućnost, zato što se prilagođavaju interesima vladajuće klase. Mi odbijamo kompromise. Ali u reformu vjerujemo, samo u drugu vrstu – u nereformističku reformu koja mogućnosti ne ograničava na ono što nudi status quo, nego u osnovi dovodi u pitanje postojeću strukturu moći – tako što prioritet daje potrebama i zahtjevima masa, te organizuje i u prvi plan stavlja potrebe i zahtjeve masa.

Mi sistem ne želimo poboljšati primjenom politika odozgo prema dole; mi ga želimo uništiti – ili vatrom ili otvaranjem miliona malih pukotina – da bismo ga zamijenili. Naša filozofija reforme je, dakle, vratiti društveno bogatstvo onima koji ga stvarno proizvode: radnicima, siromašnima, autohtonim narodima, ženama, migrantima, čuvarima zemlje i zemlji samoj. Obnova društvenog bogatstva znači osnaživanje onih koji su lišeni vlasti. Društveno bogatstvo može se obnoviti izgradnjom masovnog pokreta koji ima moć i snagu da resurse povrati od vladajuće klase i preraspodijeli ih onima od kojih su oduzeti.

  1. Od teorije do akcije

Moćnici – od Bijele kuće do izvršnih direktora multinacionalnih korporacija – vode svijet i pljačkaju ga bez ikakve kontrole i ograničenja. S obzirom na zapanjujuću količinu razaranja i smrti koju nekoliko pojedinaca nanese milijardama, čudno je da se na globalnom Sjeveru nije pojavila ujedinjena ljevica koja bi predstavljala stvarnu prijetnju moćnicima. Svjedočili smo u posljednjih nekoliko godina masovnim pobunama protiv industrije fosilnih goriva, policijskog nasilja, rasističke imigracione politike i eksploatacije radne snage, no ništa se nije spojilo u jedinstven masovni pokret. Vjerujemo da će borba za nereformističke reforme u cilju ozdravljenja naših tijela i Zemlje poslužiti kao najmoćnije sredstvo za – brzu – izgradnju masovnog pokreta koji se može oduprijeti moćnicima. Ali ne možemo naprosto biti protiv nečega, moramo biti za nešto.

Mi ćemo svoje politike kreirati na osnovu akcija u zajednicama koje se nastoje brinuti jedne o drugima i jedne druge podržavati. Organizovanjem oko nereformističkih reformi za stanovanje, sigurnost hrane i suverenitet, pravdu – protiv nasilja u porodici i rodno uslovljenog nasilja, prevenciju samoubistava, obnovu zemljišta i još mnogo toga, možemo i hoćemo izgraditi infrastrukture oslobođenja. Kako je u određenom trenutku svoje istorije odlučila stranka Black Panther, i Red Nation shvata da sad moramo preduzeti realne i principijelne akcije koje će pomoći u izgradnji našeg kumulativnog kapaciteta za revoluciju u budućnosti. Ne smijemo zanemariti istinu: za revoluciju još uvijek nemamo kapaciteta, inače bi iz izuzetne revolucionarne energije iskazane protekle decenije iznikao jedinstven masovni pokret. A vremena da to postignemo imamo vrlo malo. To je kontradikcija i dužnost naše generacije: dekolonizacija ili izumiranje.

Oslobođenje nije teorija, to je nužnost i pravo koje pripada potlačenima na Zemlji. Kako ćemo to ostvariti? Nećemo propuštati prilike za organizaciju, agitovanje i izgradnju moći ljudi u prostorima državnog nadzora osmišljenih da ljude dehumanizuju i obesnaže, poput zatvora, službi za zaštitu djece, bolnica i učionica. Država cilja siromašne i radničku klasu jer zna da su oni najveća prijetnja njenom postojanju. Nećemo više dopustiti da nam država krade rođake i slabi našu moć. Množeći prijetnju milionima, moramo državu preplaviti svojim snagama, iznutra i izvana, sve dok se ne raspadne.

Naše nereformističke reforme doći će u mnogim oblicima. Djelovaće kao lokalne domoradačke banke sjemena gdje hiljade održivih poljoprivrednika dijele, trguju i hrane svoje zajednice. Djelovaće kao uspješni ishodi izbora za gradska vijeća gdje kandidati ljevice na gradskom i opštinskom nivou provode narodnu platformu za klimu i socijalnu pravdu. Djelovaće kao kampovi za povrat zemlje i rezolucije kojima plemenska vijeća odbijaju kolonijalna rješenja problema vodosnabdijevanja udružujući se s drugim domorodačkim narodima kako bi blokirali sva nastojanja vlade i korporacija da komodificiraju vodu.
Bez obzira u kojoj formi, naprosto moramo - raditi.

IZVOR: Progressive International

Objavljeno: 19/04/2021.

Objavljeno na RIJEČ i DJELO: 

25/07/2021