Planeta, a ne profit – jedna je Zemlja: manifest

Piše: 

Pokret Via Campesina
Via Campesina je međunarodni pokret koji obuhvata preko 180 organizacija malih proizvođača, poljoprivrednika, žena sa sela i starosjedilačkih zajednica iz Azije, Afrike, Amerika i Evrope. Povodom 5. juna, Dana okoliša, pokret je objavio antiimperijalistički manifest za spas planete. Suština je da se rješenja ne mogu tražiti unutar sistema koji ih je stvorio i nastavlja ih produkovati – kapitalizma. (@RiD)


Uprkos našim izletima u svemir, svjesni smo da mi ljudi zasad imamo samo jednu planetu koju zovemo domom. Naš opstanak na ovoj planeti zavisi od opstanka svih živih bića, i biljaka i životinja.

Nekontrolisano crpljenje i eksploatacija prirodnih resursa koje vrše velike korporacije radi profita i sama logika kapitalističkog sistema opustošili su našu planetu.

Destruktivna moć ove faze kapitalizma – faze finansijskog kapitalizma – nikad prije nije viđena. Transnacionalne kompanije i dalje jačaju kapacitete za eksploataciju zajedničkih dobara, gurajući projekte rudarenja, sječe šuma, privatizacije voda i druge. U poljoprivredi primjenjuju model agrobiznisa koji se zasniva na monokulturama i upotrebi pesticida, što uništava raznolikost vrsta i mijenja klimatske prilike. Imperijalisti Sjedinjenih Američkih Država i drugih zemalja globalnog Sjevera nasrću na zemlje periferije u pokušaju da privatizuju zajednička dobra o kojima se oduvijek staralo stanovništvo tih zemalja kao jedini pravi vlasnik tih prirodnih resursa.

Jasno je gdje nas je to dovelo – prolazimo kroz najgoru krizu okoliša u istoriji čovječanstva i cijelo čovječanstvo će njom biti pogođeno ako se nastavi ova nezdrava dinamika kapitala. Klimatske promjene se već odražavaju na život ljudi širom svijeta, a to nije jedina posljedica krize okoliša.

Svjetske vode zagađene su plastikom i pesticidima, a izvori presušuju. Opseg izumiranja vrsta je dramatičan, baš kao i opseg biopiraterije na veliko – tj. patentiranja prirodnih biohemijskih ili genetskih materijala radi zarade, te ograničavanje njihove upotrebe čak i u njihovom prirodnom okruženju. Tlo degradira usljed gole sječe šume i uzgajanja monokultura, a cijele regije uništava rudarenje velikih razmjera.

Pandemija COVID-19 samo je najnovija manifestacija ove krize okoliša i sistema. Porijeklo ovih superpatogena u direktnoj je vezi s uništavanjem ekosistema koje su seoske i tradicionalne zajednice čuvale kroz istoriju. Uništavanje prirodnog okoliša lansira u svijet mikroorganizme koji su inače živjeli u ravnoteži svog prirodnog staništa. Kad dospiju u velike industrijske pogone, gdje je na malom prostoru nakrcano mnoštvo različitih životinja, koje se pretrpava antibioticima i hormonima, ti mikroorganizmi se razmnožavaju kao patogeni, dolaze u kontakt s ljudima , među njima i onima kojima je imunitet oslabljen agrohemijskim zagađenjem iz industrijski prerađene hrane. Ovaj proces, uz golu sječu šume i uništavanje staništa divljih životinja, uzrokuje prelazak patogena na ljudsku populaciju. Nastavi li se s ovim načinom proizvodnje hrane, imaćemo još puno novih virusa koji će voditi novim pandemijama.

Sva ljudska bića pogađa ovo uništavanje planete, a posebno žene, djecu, starosjedilačke zajednice i najsiromašnije. Usto je preko 134.000 biljnih i životinjskih vrsta na rubu istrebljenja.

Treba istaći i ulogu vojske u uništavanju planete. Osim što konstantno napada ljude, vojska SAD-a, sa saveznicima, spada i u neke od najvećih zagađivača na svijetu, sa svojim amanetom u vidu korištenja osiromašenog urana, te upotrebe nafte, kerozina za avione, olova, pesticida i herbicida Agent Orange.

Umjesto da se uhvate u koštac s uzrocima uništenja planete, neke korporacije se bave ozelenjivanjem kapitalizma, pa prirodne resurse pretvaraju u robu i novo polje tržišnih spekulacija, mešetareći karbonskim kreditima [kvantifikovano pravo na emisiju ugljen-dioksida kojim se ograničava dozvoljena količina emisija, ali i trguje neiskorištenim i sl.] i kreditima za očuvanje okoliša te drugim lažnim rješenjima za socijalne i okolišne probleme ljudi. Imperij je pokušao prestrukturirati bazu svoje ekonomije tržišno orijentisanim projektima, koji se svi vrte oko povećane eksploatacije prirodnih resursa globalnog Juga, a da bi proizveo novu bazu, tehnološki navodno ‘zelenu’.

Taj put neminovno vodi uništenju čovječanstva i prirode kakvu je znamo. To je projekat smrti, dominacije, destrukcije.

Rješenje je obnova veze između ljudskih bića i prirode, veze u kojoj će život, kolektivno dobro i ritam prirode – a ne pohlepa i profit – rukovoditi djelovanjem nacija i naroda. To je rješenje zasnovano na agroekološkoj proizvodnji hrane; demokratizaciji korištenja zemljišta putem agrarne reforme; zaštiti zajedničkih dobara poput vode, bioraznolikosti i zemlje i brizi o njima; tranziciji na model energetike po mjeri istinskih potreba radničke klase i socijalne i okolišne pravde; prevazilaženju patrijarhata i rasizma.

Okončanje kapitalističkog varvarstva glavni je zadatak našeg vremena.

Moramo okončati dominaciju kapitala nad životom da bismo stvorili pravedan i dinamičan svijet jednakosti, svijet u kojem svi možemo živjeti dobro i u miru.

IZVOR: Via Campesina

Objavljeno: 2/6/2021.
 

Objavljeno na RIJEČ i DJELO: 

05/06/2021